Thành lập doanh nghiệp Tư Nhân

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 14/06/2017

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân Trình tự thực hiện thành lập doanh nghiệp tư nhân Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Công dân...

Xem thêm...
Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân 24/03/2017

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm...
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD