Nhãn hiệu hàng hóa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 04/10/2022

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 vă...

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 09/06/2021

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọ...

Xem thêm...
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD