Đấu thầu qua mạng

NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 25/09/2022

Theo Khoản 1 Điều 31 TTLT số 07/2015, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng (Bên mời thầu KHÔNG phải t...

Xem thêm...
THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU BAO LÂU?

THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU BAO LÂU? 03/10/2022

Đối với hiệu lực của hồ sơ dự thầu, căn cứ theo quy định tại khoản 42 – Điều 4 – Luật Đấu thầu năm 2013, thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cụ thể như sau: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự...

Xem thêm...
VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU

VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU 03/10/2022

Để tăng cường công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể và có hẳn một chương về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Một chuyên gia kinh tế ...

Xem thêm...
NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 06/09/2022

Theo Khoản 1 Điều 31 TTLT số 07/2015, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng (Bên mời thầu K...

Xem thêm...
BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU 03/10/2022

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ ...

Xem thêm...
NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ? 03/10/2022

Hiện nay, khi mà đấu thầu qua mạng được áp dụng thì mọi thao tác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như upload, đăng tải hồ sơ dự thầu qua mạng,... là những việc cần làm cần thiết và mang tính ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 03/10/2022

Đấu thầu qua mạng được hiểu là việc tận dụng lợi thế sẵn có của internet để tổ chức đấu thầu. Chủ mời thầu tìm được nhà thầu tốt, với giá cả hợp lý, phải chăng nhất vì đã phải trải qua một cuộc chọ...

Xem thêm...
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD