Công bố Mỹ phẩm

THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU 28/11/2023

Mỹ phẩm là sản phẩm hàng hóa đặc biệt, chịu sự quản lý của Bộ Y Tế. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ qu...

Xem thêm...
THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM 24/11/2023

THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM Thủ tục công bố mỹ phẩm là việc làm bắt buộc của các doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân trước khi muốn đưa một sản phẩm mỹ phẩm bất kỳ ra thị trường. Việc xin cấp phép...

Xem thêm...
Từ 1-2 tổng 2
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD